Co to amortyzacja?

Co to jest amortyzacja?
Amortyzacja jest ujmowana jako koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych (środki trwałe to budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia, środki transportu, inwentarz żywy, których czas użytkowania jest dłuższy niż rok) oraz wartości niematerialnych i prawnych (nabyte prawa majątkowe, na przykład licencje, prawa do wynalazków, znaków towarowych, wartość firmy, know-how).
Na czym polega amortyzacja?
Amortyzacja polega na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych, które określają zużycie składników majątku. Na zmniejszenie wartości środków trwałych wpływają czynniki ekonomiczne i użytkowanie rzeczy.
Czym jest umorzenie?
Z pojęciem amortyzacji wiąże się umorzenie, czyli dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Można to rozpocząć już miesiąc po zakupieniu, wpisaniu do ewidencji i użytkowaniu środka trwałego. Amortyzacja kończy się wraz ze zrównaniem odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową rzeczy.
Metody amortyzacji środków trwałych
Można wyróżnić trzy metody amortyzacji środków trwałych. Są to:
a) metoda liniowa – najpopularniejsza metoda amortyzacji środków trwałych. Zakłada, że środek trwały będzie się zużywał równomiernie przez cały okres użytkowania;
b) metoda degresywna – można zastosować, jeśli środki trwałe stanowią maszyny i urządzenia. Polega na przyjęciu malejącej stawki amortyzacyjnej;
c) metoda naturalna – naliczanie amortyzacji danego środka trwałego zgodnie z jego rzeczywistym zużyciem, sprawdza się w przypadku maszyn i urządzeń;

http://www.guzikcidotego.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here