Kiedy dane klienta banku trafiają do BIK?

Biuro Informacji Kredytowej, wbrew rozpowszechnionej już opinii, nie tworzy czegoś w rodzaju czarnej listy kredytobiorców. Podmioty tego rodzaju uprawnione są do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania bankom czy Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo-Kredytowym, a także innym instytucjom upoważnionym do udzielania kredytów informacji na temat poszczególnych konsumentów – chodzi w tym przypadku dokładniej o przebieg spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań finansowych. Dane dotyczące potencjalnego kredytobiorcy trafiają do BIK właściwie w chwili zawarcia umowy z bankiem lub innym podmiotem, udzielającym kredytu. Gromadzone są tam po to, by było możliwe stworzenie raportu pozwalającego bankowi na dokonanie oceny ryzyka, a także obliczenie zdolności kredytowej osoby, która ubiega się o kredyt. Bank, SKOK itp. bardzo często występują do Biura Informacji Kredytowej z prośbą o sporządzenie raportu, mającego spore znaczenie w przypadku rozpatrywania wniosku złożonego przez potencjalnego kredytobiorcę.

http://www.inscripte.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here