Spektakle alternatywą dla brutalizacji filmów

Rzeczywistość artystyczna, pełna najbardziej zwykłych i zazwyczaj niezwykłości w sprawach raczej osobistych, dotyczących jednostki, a nie zbiorowości to jedna z cech szczególnych literatury ludowej w swoisty sposób odzywają się w niej uczucia ludu, który cierpiąc niedostatek, marzy poprzez losy bohaterów- opowieści i bajek, o zdobyciu cudownym sposobem, bo innego nie widzi, majątku, a więc dobrobytu. Pieśń ludowa, w której nierzadko przejawia się liryzm uczuć miłosnych, wyrobiła sobie własne środki wyrazu artystycznego. Prof. Bystroń zalicza do nich przede wszystkim powtarzanie pewnych wyrazów lub zwrotów działające jak rytmika. W plastyce ludowej, połączone często z wymianą niektórych elementów. podobne zadanie jak powtarzanie posiadają często stosowane wyliczania, proste lub stopniowane szczególnie znamienny ,dla pieśni ludowej jest paralelizm, polegający na zestawianiu zjawisk czy opisów przyrody z przedstawianiem działania lub stanu psychicznego człowieka.

http://www.flipeo.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here