RODZAJE RODZIN ZASTĘPCZYCH

Rodzina zastępcza to alternatywa dla różnego rodzaju placówek opiekuńczo- wychowawczych. Dziecko czuje się w takiej rodzinie , jak w swojej własnej , bo ma w niej przypisane podobne role. Rodziny zastępcze możemy podzielić na takie, które są spokrewnione z dzieckiem, niespokrewnione z dzieckiem i zawodowo niespokrewnione z dzieckiem. Te dwie ostatnie , to prawie instytucje wychowawcze, ponieważ opiekę nad dzieckiem sprawują osoby zupełnie dla dziecka obce. W zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego umieszcza się nie więcej niż troje dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania się sytuacji życiowej dziecka, nie dłużej niż na 12 miesięcy. Pobyt dziecka w takiej rodzinie może być przedłużony , ale nie dłużej niż 3 miesiące. Rodzina otrzymuje oprócz pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, wynagrodzenie i jest gotowa na przyjęcie o każdej porze do trójki dzieci. Zawodową niespokrewnioną rodziną zastępczą nie mogą być osoby całkowicie niezdolne do pracy.

https://pontipino.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here