Treść umowy kredytowej

Najważniejszym elementem podczas starania się o kredyt jest oczywiście sama umowa kredytowa sporządzana w celu ustalenia wszystkich warunków. Umowa taka odpowiada nam na pytania: na jaką sumę została zawarta, na jaki czas, jaka prowizja obowiązuje, jakie są kary za niewywiązanie się z warunków umowy itp. Umowa musi określać również jej przedmiot tzn. samą kwotę kredytu, jak i na co została ona udzielona, ponieważ bank daje kredyt tylko pod pewnymi warunkami. Obecnie umowy kredytowe nie są trudne do zawarcia, jednak musimy mieć stabilną prace i stałe dochody, jest to jedno z wymagań. Podczas podpisania umowy kwota kredytu może nam zostać przekazana w kilku formach m. in.: w gotówce, przelewem na konto bankowe, bądź bezpośrednio do naszego kontrahenta. Umowa musi zawsze mieć jasno określone strony umowy i warunki, jakie każda ze stron musi dopełnić. Zawsze w przypadku niewywiązania się którejś ze stron z warunków, mogą być wyciągnięte konsekwencje, dlatego należy zwracać uwagę na treść umowy.

http://www.pracazpasja.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here