Wysokość renty socjalnej

W życiu wielu ludzi zdarzają się nieprzyjemne sytuacje losowe w postaci nieszczęśliwego wypadku czy poważnej choroby, które to uniemożliwiają mu wykonywanie pracy zarobkowej. Do takich zdarzeń bardzo często dochodzi u wielu osób w młodym wieku, które to jeszcze nie mają wypracowanych odpowiednich lat, które to uprawniałyby ich do starania się o przyznanie im na czas niezdolności do pracy renty chorobowej.
W tak trudnej sytuacji losowej, gdy brakuje poszkodowanej osobie środków do życia warto starać się o przyznanie renty socjalnej. Niemniej, aby ją otrzymać trzeba mieć orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy. W tym celu należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiednie dokumenty z prośbą o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Jeśli lekarz orzecznik na komisji lekarskiej orzeknie, że dana osoba jest całkowicie niezdolna do pracy oraz spełni inne istotne warunki, to wówczas będzie ona mogła pobierać rentę socjalną. Wiele osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej często zastanawia się ile wynosi renta socjalna?
Otóż w marcu ubiegłego roku wysokość renty socjalnej uległa zwiększeniu ze względu na waloryzację rent i emerytur. Do marca 2018 roku najniższa renta socjalna wynosiła 840 zł brutto, natomiast od pierwszego marca 2018 roku renta socjalna wynosi 865,03 złoty brutto. Świadczenie takie mogą pobierać tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, które to ukończyły osiemnasty rok życia. Wyjątek stanowią kobiety, które to ukończyły szesnaście lat i które to przed ukończeniem osiemnastego roku życia wyszły za mąż.
Renta socjalna wynosi w każdym przypadku osiemdziesiąt cztery procent kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która została określona w ustawie dotyczącej pobierania emerytur oraz rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Warto pamiętać o tym, że świadczenie takie przysługuje tylko i wyłącznie osobom, które to są całkowicie niezdolne do pracy oraz których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem osiemnastego roku życia, w trakcie nauki w szkole średniej, w czasie studiów przed ukończeniem dwudziestego piątego roku życia lub w trakcie trwania studiów doktoranckich.

http://www.innowacjaiwiedza.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here