Audyt finansowy - wewnętrzna kontrola

Większość dużych przedsiębiorstw okresowo wykonuje audyt finansowy, który jest potwierdzeniem rzeczywistego obrazu przychodów, wydatków oraz bilansu zysków firmy. Jest on bardzo dobrym sposobem na sprawdzenie bieżącego stanu, a także na planowanie przyszłych działań.

Na czym polega audyt finansowy firmy?

Audyt zwany inaczej rewizją finansową jest to szereg działań prowadzonych przez biegłych rewidentów, które mają na celu sprawdzenie wszystkich aspektów finansowych działalności danej firmy.

Rewizja finansowa powinna wykazać jasno i rzetelnie cały obraz aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, aby móc określić jego stan oraz prognozy rozwoju, czy też przyszłych działań na polu zmian w profilu.

Nie jest to właściwie zwykła kontrola, jakie zalecają organy skarbowe. Audyt finansowy firmy prowadzą dla własnego bezpieczeństwa oraz w celu sprawdzenia czy wszystkie prowadzone działania księgowe są prawidłowe i zgodne z przepisami podatkowymi.

Na czym opiera się okresowa rewizja finansowa?

Powinna ona być zgodna z wszystkimi zasadami, jakie obowiązują w przyjętej polityce rachunkowej, a także z przepisami, które są zawarte w ustawie o rachunkowości przedsiębiorstw.

Audyt ma na celu sprawdzenie czy wszystkie działania danej jednostki są zgodne ze statutem przedsiębiorstwa oraz wewnętrznymi przepisami przyjętymi przez zarząd i grupę udziałowców.

Podczas prowadzenia rewizji sprawdzana jest zgodność sporządzonego przez służby księgowe sprawozdania rocznego lub okresowego zarówno z przepisami prawa podatkowego, jak i ze stanem faktycznym.

Czym kończy się prowadzenie audytu finansowego?

Każda rewizja finansowa prowadzona w firmie ma na celu nie tylko sprawdzenie jak sprawozdania księgowe maja się do rzeczywistego stanu firmy, ale także wyciągnięcie wniosków na przyszłość, jeżeli wystąpiły jakiekolwiek nieprawidłowości.

Audyty kończą się sporządzeniem raportu przez biegłego rewidenta, który dokonywał czynności sprawdzających oraz przygotowanie opinii o stanie firmy. Na jej podstawie mogą być kontynuowane działania firmy lub powinny być zmienione.

Jeśli z wyników przeprowadzonego audytu wyłania się obraz, który pokazuje, że dotychczasowa działalność nie jest efektywna, zarząd firmy powinien zmienić swoje założenia.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here