Korzyści z przystąpienia do Unii Europejskiej

Kiedy sprawa przystąpienia Polski do Unii Europejskiej była w fazie przygotowań, wielu polityków i zwykłych ludzi wydawało się być bardzo sceptycznymi. Podkreślali oni i starali się przekonać innych o tym, że członkostwo w Unii Europejskiej z pewnością nie przyniesie naszemu krajowi korzyści. Obecnie, po wielu latach obecności Polski w strukturach unijnych można stwierdzić, że wiele z tych obaw było po prostu bezpodstawnych. Okazuje się, że przystąpienie do Unii Europejskiej przyniosło Polsce wiele korzyści. Wśród nich wymienić warto choćby tę, że obecnie nasz kraj otrzymuje od Unii Europejskiej dość duże wsparcie finansowe. Fundusze unijne przeznaczane są przede wszystkim na poprawę polskiej infrastruktury, czyli budowę dróg, remont kolei. Ale nie tylko. Dzięki tym funduszom realizowanych jest na terenie naszego kraju wiele różnych projektów, których celem jest przede wszystkim ochrona kultury regionalnej czy też aktywizacja zawodowa osób, które z różnych względów zagrożone są trwałym bezrobociem i wykluczeniem społecznym.

http://www.4core.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here