Przygotowania rządu do opuszczenia kraju

Wobec braku reakcji ze strony zachodnich sojuszników, sytuacja armii polskiej pogarszała się z godziny na godzinę. Rząd podjął rozmowy na temat opuszczenia kraju, w celu kontynuowania swej działalności na terenie państw sojuszniczych. Ponieważ krajem przewidywanym do ewakuacji rządu była Rumunia, władze polskie kierowały się ku granicy tego kraju. Sztab Główny planował zorganizowanie nowego obszaru obrony w oparciu o granice z Rumunią i Związkiem Radzieckim. W dniach 13 – 16 września poprzez Rumunię ewakuowano Skarb Państwa. Dnia 14 września , prezydent i Rząd znajdowali się już na granicy w miejscowości Kuty. Rydz – Śmigły 15 września przybył do Kołomyi. Sytuacja była beznadziejna. Armie sojusznicze w dalszym ciągu nie podejmowały większych akcji zaczepnych, a wojska niemieckie otaczały Warszawę, 14 września zajęły Przemyśl, sforsowały San i zbliżyły się do Lwowa. 16 września armia niemiecka zamknęła pierścień okrążenia na Bugu. Poszczególne większe jednostki polskie zostały otoczone i nie mogły przedrzeć się do nowego regionu obrony.

http://www.complito.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here