telepraca

Telepraca jest to formuła pracy wykonywanej z domu, którą zawiera Kodeks pracy. Na czym polega taki rodzaj pracy, jakie obowiązki ma pracodawca, a jakie pracownik. W przeciwieństwie do tzw. pracy zdalnej, telepraca jest ujęta w Kodeksie pracy. Jaka jest definicja telepracy? Co mówi o niej Kodeks Pracy? Przekonajmy się!

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/telepraca-kodeks-pracy-wszystko-co-musisz-wiedziec/ 

Telepraca w ujęciu Kodeksu Pracy

Telepracownik w ujęciu Kodeksu Pracy ma taki sam status jak osoba wykonująca zadania w zakładzie pracy. Oznacza to, że ma on prawo do wszystkich świadczeń zagwarantowanych przepisami.

Pracodawca powinien zapewnić swojemu pracownikowi, który wykonuje swoje obowiązki w ramach telepracy, swobodny dostęp do firmy oraz możliwość korzystania z urządzeń i obiektów socjalnych firmy.

Pracodawca może również przekazać sprzęt komputerowy pracownikowi lub wypłacać mu ekwiwalent w wysokości ustalonej w odrębnym porozumieniu. 

Obowiązkowe jest też zapewnienie pomocy technicznej czy szkolenia z zasad BHP.

Telepraca – definicja

O telepracy można mówić, kiedy zachodzą czynniki takie jak:

  • regularność jej wykonywania,
  • wykonywanie pracy poza zakładem pracy,
  • korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej,
  • rodzaj pracy (efekty swojej pracy telepracownik przesyła online).

Powyższe cechy wskazują, która branże może korzystać z formy jaką jest telepraca. Kluczowa jest możliwość przesyłania wyników pracy przez np pocztę elektroniczną e-mail.

Telepracownikiem nie może być robotnik fizyczny, natomiast takiej formy może użyć np. dziennikarz, marketingowiec, specjalista public relations czy też architekt lub grafik komputerowy.

Umowa telepraca – kodeks pracy

W przypadku kiedy pracownik zdecyduje się na telepracę, należy uzupełnić umowę o pracę, a powinna ona zawierać następujące elementy:

  • rodzaj świadczonej pracy,
  • miejsce jej wykonywania (poza siedzibą firmy),
  • wynagrodzenie za pracę,
  • wymiar czasu pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy,
  • warunki wykonywania pracy poza siedzibą przedsiębiorcy oraz sposób korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu których pracownik będzie się rozliczał z efektów pracy.

Zobacz też: http://www.oliwkowo.pl/zasady-delegacji-zagraniczna-podroz-sluzbowa/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here